Etický kódex

Etický kódex spoločnosti je vyjadrením požadovaných postojov a noriem správania, ktoré majú byť prijaté v spoločnosti ESCO Servis, s.r.o. s cieľom podporovať vytváranie spravodlivého a transparentného prostredia v spoločnosti a zdôrazniť etické zásady správania každého jej zamestnanca. Je podporným materiálom pre rozvoj a uplatňovanie etických zásad a rozvoj firemnej kultúry v každej spoločnosti, ktorá je členom skupiny ESCO Slovensko.

ESCO Servis, s.r.o. si uvedomuje, že etické konanie má zásadný význam pre dlhodobé fungovanie spoločnosti a je  prejavom zodpovednosti voči všetkým subjektom pracovných a obchodných vzťahov.

 V konaní každého zamestnanca, ale aj v konaní  spoločnosti ESCO Servis, s.r.o. ako celku sa odzrkadľujú tieto základné hodnoty:

  • ctiť si ľudí
  • vážiť si zdroje
  • iniciatíva
  • integrita
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.