STN EN ISO 9001:2016

Etický kódex

Etický kódex spoločnosti je vyjadrením požadovaných postojov a noriem správania, ktoré majú byť prijaté v spoločnosti ESCO Servis, s.r.o. s cieľom podporovať vytváranie spravodlivého a transparentného prostredia v spoločnosti a zdôrazniť etické zásady správania každého jej zamestnanca. Je podporným materiálom pre rozvoj a uplatňovanie etických zásad a rozvoj firemnej kultúry v každej spoločnosti, ktorá je členom skupiny ESCO Slovensko.

Politika kvality

Politika kvality spoločnosti ESCO SERVIS, s.r.o. vyjadruje záväzok vedenia spoločnosti ku kvalite poskytovaných služieb, k plneniu požiadaviek zákazníka, požiadaviek právnych a iných relevantných predpisov zainteresovaných strán a k plneniu cieľov.

VYHODNOTENIA - CERTIFIKÁTY

Spoločnosť v máji 2012 získala certifikát systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2009. V mesiaci máj 2015, 2018 a 2021 spoločnosť úspešne obhájila certifikát systému manažérstva kvality 9001:2009.
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.