Firmy

Pre firemných zákazníkov máme širokú ponuku služieb. V prípade záujmu nás kontaktujte 051 / 7567 628 alebo info@escoservis.sk

Elektroinštalačné práce:
 • Oprava, výmena a montáž rozvodov
 • Oprava, výmena a montáž krabíc
 • Oprava, výmena a montáž vypínačov
 • Oprava, výmena a montáž zásuviek
 • Oprava, výmena a montáž rozvodných skríň
 • Oprava, výmena a montáž ističov a stykačov
Plynoinštalačné práce:
 • Oprava,výmena a montáž rozvodov plynového potrubia
 • Oprava, výmena a montáž armatúr
 • Odstránenie únikov plynu na závitových spojoch a armatúrach
 • Revízie a odborné prehliadky
 • Revízie tlakových nádob
Výťahy:
 • Zabezpečenie opráv
 • Pohotovostná služba
 • Revízie
Vodoinštalačné práce:
 • Oprava, výmena rozvodov studenej, teplej vody
 • Montáž izolácie
Odborné prehliadky a skúšky technických zariadení (revízie)
 • elektrických zariadení
 • bleskozvodov
 • plynových spotrebičov a rozvodov
 • výťahov
 • tlakových zariadení
Kúrenárske práce:
 • výmena radiátorov
 • výmena a montáž termostatických ventilov
 • výmena a montáž pomerový rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátoroch
 • Výmena a montáž meračov tepla
 • Montáž izolácie rozvodov kúrenia
Kanalizácia:
 • čistenie odpadov a kanalizácií do priemeru 100mm
Komín:
 • Čistenie
 • Kontroly a prehliadky
Maliarske práce:
 • Maľby
 • Nátery zábradlia
Izolácie striech:
 • Čistenie
 • Izolácia plochých striech
Stolárske práce:
 • Oprava okien a dverí
Zámočnícke práce:
 • Oprava dverí a zámkov
Sklenárske práce:
 • Zasklievanie okien
Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody:
 • Prevádzkovanie zdrojov
 • Servis a údržba zdrojov
 • Výstavba
Doprava:

Kontakt:

Ing. Marián Pempek
marian.pempek@escoservis.sk

+421 51 7567 605
+421 918 480 032

 • Nákladná doprava
 • preprava materiálu – LIAZ sklápač, AVIA 31
 • Výkopové práce
 • zemné práce – DH 112, UNC 060
 • čistenie kanalizácií – CAK
 • kompresor – PKD 6
 • nakladač UNC 060
 • teleskopický nakladač Caterpillar
Inžinierska činnosť:

Kontakt:


@escoservis.sk

+421 

 • Inžinierska činnosť
 • Technický dozor
 • Stavebný dozor

 

 

 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.