Ciele kvality 2024

1. Zvýšenie tržieb od obyvateľstva oproti plánu o 1 %.

Zodpovedný: vedúca úseku FPM
Termín:  31.12.2024

 2. Rekonštrukcia tlakového celku a výmurovky kotla na biomasu CK Sekčov + LUVO.

Zodpovedný: vedúci úseku údržby
Termín:  31.12.2024

 3. Zabezpečenie inžinierskej činnosti pri rekonštrukcii kotolne Sekčov K1 a K2 - KGJ a tepelné čerpadlá
Prešov Sekčov.

Zodpovedný: Jozef Haľko
Termín:  31.03.2024

 4. Hydraulické vyregulovanie TÚV - 2024 - v tepelných okruhoch OST V8, BK Nám.1.mája, BK Štúrova, BK Grešova, OST A8, BK Škultétyho, OST K3 Sídlisko III..

Zodpovedný: vedúci úseku údržby
Termín: 31.12.2024

Ing. Anita Gašparíková
konateľka spoločnosti

V Prešove, 01.01.2024 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.