VYHODNOTENIA - CERTIFIKÁTY

Spoločnosť v máji 2012 získala certifikát systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2009. V mesiaci máj 2015, 2018 a 2021 spoločnosť úspešne obhájila certifikát systému manažérstva kvality 9001:2009.

V prílohách nájdete certifikáty a vyhodnotenie štandardov kvality TEPLO Partizánske.

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.