Odstránenie havárie ul. Višňová

Havárie a poruchy na rozvodoch tepla a teplej vody sú nepredvídateľné. Pracovníci spoločnosti ESCO Servis s.r.o. s plným nasadením a technikou pomáhajú k rýchlemu odstráneniu havárií.

V oblasti OST Sekčov K7 na ul. Višňová došlo k havárii na rozvodoch tepla. V pondelok sme pristúpili k výkopu a následnej výmene sekundárnych rozvodov tepla.  Sekundárne potrubia majú desiatky rokov a k ich kvalite neprispieva ani uloženie v horúco vodnom kanály, do ktorého presakovala povrchová a spodná voda.

Došlo k skorodovaniu a následnému úniku horúcej vody ústredného kúrenia, čo v tomto prípade nenarušilo vykurovanie. Po ukončení vykurovacej sezóny (jún – august) je priestor na plánované opravy a výmeny potrubí, čerpadiel, frekvenčných meničov, meračov tepla, a rôznych technických zariadení.

Výmena primárnych potrubí sa realizovala v roku 2018 – 2019 o dĺžke 1993,60 m pre okruh CK Sekčov. V roku 2025 začíname realizovať výmenu sekundárnych potrubí v okruhu 6 odovzdávacích staníc v okolí ulíc Ďumbierska, Čergovská, Magurská, Vihorlatská a Sibírska. 

Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.