Keď sa niečo pokazí - únik plynu

Únik plynu

Únik plynu v byte, spoločných priestoroch bytového domu, regulačného zariadenia pre bytový dom, regulačného odberného a meracieho zariadenia pre kotolňu a únik v plynovej kotolni.

Cítiť zemný plyn, je to znepokojivá situácia, ktorú musíme okamžite riešiť !  Koho zavolať ?

Spoločnosť ESCO Servis, s.r.o. má k dispozícii odborne spôsobilých pracovníkov a poskytuje výkon pravidelných odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení plynových a havarijnú službu v tejto oblasti denne do 21:00.

Náš pracovník príde na miesto nahlásenia úniku plynu, zmyslovo zhodnotí skutkový stav a na diagnostiku použije kalibrovaný detektor, prípadne penotvorný roztok. Ak sa potvrdí únik plynu, keď je to možné odstráni ho na mieste, ak to nie je možné, zaistí bezpečnosť miesta poruchy a zabezpečí jeho odstránenie v čo najkratšom čase.

Bezpečnosť na prvom mieste !

Nezabúdajte na pravidelné periodické odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z..

Pri rekonštrukcii kuchýň, výmene plynových spotrebičov, zverme inštaláciu do rúk odborníkov.

PLYN – ELEKTRO - VÝŤAHY
po pracovnej dobe do 21:00
7:00 – 21:00 sobota - nedeľa - sviatok
Havarijná služba
+421 (0)51 7567 601
mobil +421 (0)908 021 322
Za účelom analýzy návštevnosti a poskytovania funkcií sociálnych médií využívame súbory cookies.